POČETNA

Parents@Work: Mijenjajmo stav!

Roditelji se na svojim radnim mjestima nalaze u nepovoljnijem položaju zbog svojih roditeljskih ili skrbničkih obveza. To se pokazalo kroz istraživanja, kao i kroz iskustvo koje su stekle razne organizacije koje se bave savjetovanjem uključujući i državna tijela koja obavljaju poslove vezane uz ravnopravnost spolova.

Diskriminacija žena često počinje za vrijeme trudnoće, a kasnije žene na sebe preuzimaju većinu obveza brige o djeci. Dakle, one su u dosta težoj situaciji nego muškarci. Ako pak muškarci preuzmu obveze skrbi, oni ne zadovoljavaju društvenu percepciju “muške” rodne uloge što uzrokuje njihovu diskriminaciju na radnom mjestu. Diskriminacija može uključivati ​​pogrdne primjedbe, pogoršanje radne atmosfere, dodjeljivanje neadekvatnih radnih zadataka i dovesti do prestanka radnog odnosa.

Diskriminacija se obično javlja zbog predrasuda: roditelje se, zbog njihovih roditeljskih obveza, smatra manje fleksibilnim, produktivnim i profesionalnim radnicima koji uzrokuju organizacijske poteškoće poslodavcima. Potrebno je mijenjati stavove i percepcije poslodavaca, samih radnika te društva u cjelini. To bi dovelo do pozitivnije percepcije i smanjenja diskriminacije roditelja na radnom mjestu, a što je upravo cilj projekta Parents@Work.

U okviru projekta “Parents@work: Mijenjajmo stav!” planiraju se sljedeće aktivnosti:

  • Povećanje svijesti o (skrivenoj) diskriminaciji majki i očeva na radnom mjestu i u prijavama za posao među zaposlenicima i poslodavcima, kao i šire javnosti;
  • Razvoj novih strategija za potporu poslodavcima i zaposlenicima u borbi protiv diskriminatornih praksi;
  • Podržati tijela za ravnopravnost spolova i druge savjetodavne organizacije materijalima i alatima za njihov savjetodavni rad i aktivnosti podizanja svijesti i
  • Uključiti tvrtke i njihove predstavnike u istraživanja i aktivnosti podizanja svijest.

Projekt će se provoditi u suradnji s istraživačkim i savjetodavnim institucijama te Pravobraniteljima/cama u Austriji i Hrvatskoj.

Ovaj projekt sufinancira Europska Unija.